KZ
KZ RU
23 қаңтар 2011 00:03

ФФК вице-президенті Йозеф Блаттермен кездесті

23 қаңтар 2011 00:03

Катков

 

ж

ә

не

 

сонымен бірге кездесуге

қ

атынас

қ

ан

 

ФФК халы

қ

аралы

қ 

б

ө

ліміні

ң

басшысы

Қ

уаныш

Қ

анапьянов екеуі ФФК президенті

Ә

ділбек Жа

қ

сыбековті

ң

с

ә

лемін жеткізіп, Блаттер мырза

ғ

а

 Қ

аза

қ

стан футболыны

ң

дамуына к

өң

іл аудар

ғ

аны

ү

шін ризашылы

қ

тарын білдірді.

Вице-президент ө

ткен жылы шешімін тап

қ

ан

 

с

ұ

ра

қ

тар

 

ж

ө

нінде хабарлады:

«

Тал

ғ

ар

 қ

аласында ашыл

ғ

ан

 ұ

лтты

қ құ

рамаларды

ң

о

қу-жаттығ

у

 

базасыны

ң

ашылуы негізгі, айта

қ

аларлы

қ

жа

ң

алы

қ

тарды

ң қ

атарында. Б

ұ

л

 ә

мбебап спортты

қ

-методикалы

қ

кешен ФИФА мен УЕФАны

ң қ

аржылай к

ө

мегіні

ң

ар

қ

асында бой к

ө

терді. Бізді

ң

федерацияны

ң

офисі елімізді

ң

астанасына к

ө

шіп,

артынан-ақ Қ

аза

қ

стан футбол

Ү

йіні

ң құ

рылысына кіріспекпіз. Біз ішкі ода

қ

ты

қ

бас

қ

ару

 

ж

ұ

мыстарын жандандыратын курс

 

ж

ұ

мыстарын жал

ғ

астырып жатырмыз, футболды бас

қ

аруды

ң

ойыншыларды тіркеу

 

ж

ү

йесі мен соларды

ң

базасын

құ

румен айналысатын

it-жобаларымен қ

ызмет етеміз.

Клубтық менеджмент аумағына қатысты жұмыстарымыз да ауқым ала түсті  пресс-атташе-деңгейінен топ басшылары-деңгейіне өттік. ФИФА және УЕФА мамандары қатынасқан біршама танымдық жобалар жасалды. U-14-ден еліміздің бас командасына дейін ұлттық құрамалар институты құрылысы жобасы іске асуға жақын. Балалар-жасөспірімдер футболының дамуын да әркез басты назарда ұстап отырмыз. Жас футболистердің үлкен футболға өтуге қатысты европалық тәжірибенің жеткіліксіздігіне байланысты, жасөспірімдерге арналған халықаралық турнирлердің санын көбейтуге тырысамыз. Алматы қаласында 2011 жылдың қазан айының 1924 күндерінде өтетін U17 жасөспірімдер арасындағы футболдан 2011/12 Европа чемпионатының іріктеу бөлімінің матчтарын қабылдауға дайындалып жатырмыз. Бұл біз үшін үлкен абырой. Спорттық мақсаттарды айта кетер болсақ, стратегиялық міндеттерді іске асыруға  ұлттық құраманың Европа Чемпионаты 2016 финалдық бөліміне шығуы үшін негізгі күшті арнап отырмыз. ФИФА президенті Зепп Блаттер, өз кезегінде, былай деді: «Қысқаша есеп бергеніңізге рахмет. Мен Әділбек Жақсыбековтің Қазақстандағы футбол шаруашылығын жоғарғы-деңгейде ұйымдастырып отырғаны үшін ризамын. Қазақстан деген сөзді естігенде, 2009 жылғы Президент Кубогына келген жолсапарым мен ел басшысы, евразиялық аймақтағы бірден бір ірі саясатшы Нұрсұлтан Назарбаевпен жүздесуім бірден еске түседі. Еліңізде болып жатқан оң өзгерістерге, жасөспірідер футболына баса назар аударып отырғандарыңызға қуаныштымын».

Ынтымақтастық Кубогы-2011 соң, Блаттер мырза бастаған ФИФА делегациясы РФС басшылығына турнир өткізудің жаңа форматын ұсынды. Аталмыш формат U-21 жастар құрамасының қатынасуына негізделеді. Блаттер мырзаның айтуынша, «21 жастағы ойыншылар жасөспірімдер мен үлкен жастар футболының байланыстырушы алтын көпірі болып табылады. Осы жастағы командаларға артық көңіл бөлінуі тиіс».