KZ
KZ RU
11 ақпан 2019 10:52

2019 жылғы Қазақстан Чемпионатының 1 және 2 айналымының сандық кестесі

11 ақпан 2019 10:52

Қазақстан кәсіпқой футбол лигасы Премьер-лига командалары арасында 2019 жылғы Қазақстан Чемпионатының 1 және 2 айналымының сандық кестесін назарларыңызға ұсынады:

 
  
Премьер-лига командалары арасында 2019 жылғы Қазақстан Чемпионатының 1 және 2 айналымының сандық кестесі
 
Бірінші айналым
 
I тур
 
1 – 2
4 – 3
6 – 5
8 – 7
10 – 9
12 – 11
 
II тур
 
1 – 12
10 – 11
8 – 9
6 – 7
4 – 5
2 – 3
 
III тур
 
3 – 1
5 – 2
7 – 4
9 – 6
11 – 8
12 – 10
 
IV тур
 
1 – 10
8 – 12
6 – 11
4 – 9
2 – 7
3 – 5
 
V тур
 
5 – 1
7 – 3
9 – 2
11 – 4
12 – 6
10 – 8
 
VI тур
 
1 – 8
6 – 10
4 – 12
2 – 11
3 – 9
5 – 7
 
VII тур
 
7 – 1
9 – 5
11 – 3
12 – 2
10 – 4
8 – 6
 
VIII тур
 
1 – 6
4 – 8
2 – 10
3 – 12
5 – 11
7 – 9
 
IX тур
 
9 – 1
11 – 7
12 – 5
10 – 3
8 – 2
6 – 4
 
X тур
 
1 – 4
2 – 6
3 – 8
5 – 10
7 – 12
9 – 11
 
ХI тур
 
11 – 1
12 – 9
10 – 7
8 – 5
6 – 3
4 – 2
 
Екінші айналым
 
ХII тур
 
12 – 1
11 – 10
9 – 8
7 – 6
5 – 4
3 – 2
 
ХIII тур
 
1 – 3
2 – 5
4 – 7
6 – 9
8 – 11
10 – 12
 
ХIV тур
 
10 – 1
12 – 8
11 – 6
9 – 4
7 – 2
5 – 3
 
ХV тур
 
1 – 5
3 – 7
2 – 9
4 – 11
6 – 12
8 – 10
 
ХVI тур
 
8 – 1
10 – 6
12 – 4
11 – 2
9 – 3 
7 – 5
 
ХVII тур
 
1 – 7
5 – 9
3 – 11
2 – 12
4 – 10
6 – 8
 
ХVIII тур
 
6 – 1
8 – 4
10 – 2
12 – 3
11 – 5
9 – 7
 
ХIХ тур
 
1 – 9
7 – 11
5 – 12
3 – 10
2 – 8
4 – 6
 
ХХ тур
 
4 – 1
6 – 2
8 – 3
10 – 5
12 – 7
11 – 9
 
ХХI тур
 
1 – 11
9 – 12
7 – 10
5 – 8
3 – 6
2 – 4
 
ХХII тур
 
2 – 1
3 – 4
5 – 6
7 – 8
9 – 10
11 – 12